Prihlásenie

Enterprise Europe Network na Slovensku

Sieť Enterprise Europe Network je na Slovensku reprezentovaná projektom BISS Slovakia (Business and Innovation Support Services in Slovakia) predloženým ako odpoveď na výzvu na podávanie návrhov programu COSME v roku 2014. Projekt bol pripravený partnermi predchádzajúcich európskych iniciatív na podporu podnikania - Euro info centier (EIC) a inovácií - Centier na prenos inovácií (IRC) v spolupráci s internetovým portálom EurActiv.sk.

 

Základné informácie o projekte

Akronym: BISS Slovakia 2020

Názov: Business and Innovation Support Services in Slovakia

Trvanie: 1.1.2015 - 31.12.2020

Financovanie: projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP; (COSME) 2014-2020.

Koordinátor: BIC Bratislava

Riadiaci orgán: Európska komisia, DG na podporu podnikania a priemyslu

Implementačná agentúra: Executive Agency for SMEs (EASME)


Základné služby projektu

Partneri projektu BISS Slovakia budú v rámci partnerskej zmluvy a špecifickej zmluvy o grante poskytovať v období 2014-2020 nasledovné služby:


Partneri projektu

 

Asociovaní partneri

 

Spolupracujúce organizácie (na základe dohody o spolupráci)

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.