Prihlásenie

Kontakty

Enterprise Europe Network - Slovensko

všeobecné informácie (poslať správu)

BIC Bratislava
Zochova 5
811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5441 7515
Fax: +421 2 5441 7522
e-mail: poslať správu
Website: www.bic.sk

Slovak Business Agency
Miletičova 23
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 5024 4500
Fax: +421 2 5024 4501
e-mail: poslať správu
Website: www.sbagency.sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9
816 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5443 3272
Fax: +421 2 5413 1159
e-mail: poslať správu
Website: www.sopk.sk

Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov
Reimanova 9
080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7560 330
Fax: +421 51 7733 552
e-mail: poslať správu
Website: www.rpicpo.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.