Prihlásenie

Enterprise Europe Network

Od februára 2008 poskytuje nová iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Nová sieť buduje na skúsenostiach existujúcich iniciatív podporných služieb od roku 1995 a integruje siete Euro info centier (EIC), Centier na prenos inovácií (IRC) a služieb podpory MSP na účasť v 7RP.

Cieľom Enterprise Europe Network je pomáhať malým a stredným podnikom pri rozvoji svojho inovatívneho potenciálu a zvyšovaní svojich znalostí o politikách Komisie. Táto nová iniciatíva Európskej Komisie, poskytuje podnikateľom kontaktné miesta (one stop shop), na ktorých môžu hľadať rady a využívať široký rozsah ľahko dostupných služieb zameraných na podporu podnikania.

Malé podniky, najmä vo svojich počiatočných fázach často nemajú zdroje na sledovanie rôznych druhov pomoci, ktoré im môžu poskytnúť programy EÚ. Tieto podniky tiež nie sú vždy schopné v plnej miere zhodnotiť inovatívny a trhový potenciál svojich výrobkov alebo preskúmať podnikateľské možnosti, najmä v oblastiach, ktoré dobre nepoznajú. Enterprise Europe Network vypĺňa túto medzeru. S viac ako 500 kontaktnými miestami a takmer 4 000 skúsenými pracovníkmi je táto sieť najväčšou v Európe v oblasti poskytovania odborného poradenstva a podnikateľských služieb.

Tieto služby sú dostupné pre spoločnosti všetkých veľkostí bez ohľadu na to, či pôsobia vo výrobe alebo v poskytovaní služieb, aj keď sú určené najmä pre MSP, výskumné inštitúcie, univerzity, technologické a podnikateľské centrá a inovačné rozvojové agentúry. Sieť môže pomôcť klientom vo vyhľadávaní obchodných partnerov, najmä v krajinách, ktoré nepoznajú, zabezpečovať individuálne návštevy na mieste s cieľom zhodnotiť potreby spoločnosti a poskytnúť poradenstvo v širokej oblasti podnikateľských otázok. Dobre osvedčená databáza umožňuje rôznym kontaktným bodom zostať v neustálom spojení a zhromažďovať ponuky a žiadosti o nadviazanie partnerstva.

Firmám nie je možné priamo poskytovať peňažné prostriedky. Sieť však môže vysvetliť finančné možnosti, ktoré existujú v rámci jednotlivých programov EÚ. Výhodou Enterprise Europe Network je, že všetky služby sa poskytujú pod jednou strechou, čo znižuje byrokraciu a zmätok, ktorý nastáva, keď nie je jasné, na ktorú organizáciu je potrebné sa obrátiť s konkrétnou otázkou.


Hlavnými cieľmi siete sú:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.