Prihlásenie

Články

Ďalšia strana
Predchádzajúca strana
Aktuálna strana: 1 z 52 

SME panel o zdravotných tvrdenia o rastlinách a prípravkoch z rastlín a regulačný rámec pre ich používanie v potravinách
31.5.2017

SME panel o nutričnom zložení potravín, na ktorých sa uvádzajú tvrdenia
31.5.2017

Verejná konzultácia o priebežnom hodnotení programu pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (COSME) (2014 - 2020)
25.5.2017

Ako môže Vášmu podnikaniu pomôcť podnikateľký anjel?
16.5.2017

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred
16.5.2017

Verejná konzultácia o Nariadení o detergentoch v kontexte jeho následného hodnotenia
5.5.2017

Verejná konzultácia o štruktúrach spotrebných daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje
5.5.2017

Verejná konzultácia o všeobecných opatreniach pre spotrebné dane - harmonizácia a zjednodušenie
5.5.2017

Maďarský výrobca dezinfekčných prostriedkov pre zdravotnícky sektor hľadá obchodných partnerov
3.4.2017

Úspešná podnikateľská misia do PSA Peugeot Citroën
3.4.2017

60. výročie podpísania Rímskych zmlúv ako základu európskej integrácie
30.3.2017

Podpora podnikania žien aj formou anjelských investícií
29.3.2017

Hľadajú sa distribútori zdravotných pomôcok do lyžiarskych stredísk na Slovensku
10.3.2017

SOPK si tento rok pripomína 25 rokov od svojho založenia
3.3.2017

Nový projekt "Ready2GO" pre podnikanie v USA, Kanade a ďalších krajinách, financovaný z Európskej komisie
24.2.2017

Verejná konzultácia o modernizácii a zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP - common agricultural policy)
13.2.2017

Verejná konzultácia o osobitnom režime pre malé podniky v rámci smernice o DPH
13.2.2017

Verejná konzultácia o pravidlách o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom
13.2.2017

Zameranie budúcich výziev 2018-2020 pre Horizont 2020
13.2.2017

Open Research Data v programe Horizont 2020
20.1.2017

Ďalšia strana
Predchádzajúca strana
Aktuálna strana: 1 z 52 
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.