Prihlásenie

Články - Zameranie budúcich výziev 2018-2020 pre Horizont 2020

Publikované dňa 13.02.2017 08:19, Daniela Širáňová, SOPK

V rámci prípravy nových pracovných programov (pre jednotlivé oblasti Horizontu 2020) na obdobie 2018 – 2020 Európska komisia oficiálne zverejnila 17  tzv. “Scoping papers”. Predstavujú východiskové tézy pre jednotlivé oblasti H2020 a ich základe budú stanovené a rozpracované témy pre jednotlivé výzvy (oblasti H2020/roky).

Spolu s nimi bol zverejnený tiež tzv. „overarching document“. Ten predstavuje celkové strategické zameranie programu Horizont 2020 na obdobie 2018 – 2020.

Jednotlivé pracovné programy budú oficiálne zverejnené na jeseň tohto roku a očakáva sa uzávierka prvých výziev ešte do konca tohto roku. Ak plánujete zapojiť sa do programu Horizont 2020, môžete začať  prípravu, plánovať projekty, vyhľadávať  a oslovovať  potenciálnych projektových partnerov, pripravovať tzv, „business case“ a plány komerčného využitia („business plan“),  financovania, atď.

Ďalšie informácie nájdete na adrese http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme, prípadne kontaktujte Národný kontaktný bod pre Horizont 2020, ktorým je:

RNDr. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 2 59410 563
Mobil: +421 918 547 348
E-mail: dusan.janickovic@savba.sk
http://h2020.cvtisr.sk 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.