Prihlásenie

Články - Verejná konzultácia o pravidlách o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom

Publikované dňa 13.02.2017 10:40, Daniela Širáňová, SOPK

Termín: 10. január - 26. apríl 2017

Cieľom tejto konzultácie je revízia smernice 85/374/EHS o zodpovednosti za chybné výrobky a zhromaždenie názorov zainteresovaných strán o uplatňovaní a vykonávaní tejto smernice najmä:

Výsledkom konzultácie bude posúdenie, do akej miery sú ustanovenia smernice efektívne, účinné a koherentné s inými politikami EÚ a či sa dosiahli pridanú hodnut na úrovi EÚ.

Konzultácia sa skladá z 3 online dotazníkov (vyberte si ten, ktorý sa vás týka), určených pre:
- výrobcov
- spotrebiteľov
- orgány verejnej správy, výskumné firmy, právnické firmy

Dotazníky sú k dispozícii v angličtine a 22 ďalších úradných jazykoch EÚ.
 
Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048

 

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.