Prihlásenie

Články - Verejná konzultácia o osobitnom režime pre malé podniky v rámci smernice o DPH

Publikované dňa 13.02.2017 11:17, Daniela Širáňová, SOPK

Termín: 20. december 2016 - 20. marec 2017

Keďže rozdielna politika DPH v EÚ spôsobuje administratívnu záťaž a prekážky pre MSP pri podnikaní v zahraničí, cieľom tejto konzultácie je v nadväznosti na Akčný plán EK o DPH (cesta k jednotnej EÚ v oblasti DPH) získať názory zainteresovaných strán na:

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA. Výsledky konzultácie budú zohľadnené pri revízii schémy o malých a stredných podnikov.

 

Cieľová skupina: podnikatelia, najmä malé a stredné podniky, verejné inštitúcie, občania

Akčný plán obsahuje jasné smerovanie k jednotnému európskemu systému DPH vo vzťahu k cezhraničným dodávkam. S ohľadom na tieto reformy budú musieť byť preskúmané aj ďalšie aspekty DPH, ako osobitné pravidlá pre MSP a sadzby DPH, ktoré môžu byť uplatnené členskými štátmi. Z tohto dôvodu akčný plán tiež stanovuje opatrenia na prispôsobenie systému DPH pre potreby malých a stredných podnikov a navrhuje možnosti pre modernizovanú politiku o pravidlách EÚ upravujúce sadzby DPH.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en

 

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.