Prihlásenie

Články - Podpora podnikania žien aj formou anjelských investícií

Publikované dňa 29.03.2017 11:03, Stanislava Drusková, SBA

V poslednom desaťročí nabrala rola žien podnikateliek na význame a v odborných kruhoch sa stala často diskutovanou témou. Podnikanie ako kariérna voľba je pre ženy čoraz prirodzenejšou voľbou, čo má za následok nielen rozvoj ekonomiky, ale prináša aj rad ďalších spoločenských benefitov. Túto skutočnosť si uvedomuje aj Európska Únia, ktorá v podnikaní žien stále vidí nevyužitý potenciál a priestor pre zlepšenie. Jednou z iniciatív, ako podporiť vznik a rozvoj nových podnikaní žien je podporiť vznik platformy pre výmenu názorov a skúseností začínajúcich podnikateliek s ostrieľanými, skúsenými podnikateľkami. Tieto podnikateľky následne môžu začiatočníčkam pomôcť nielen radou, ale dokonca sa môžu sa stať aj ich anjelskými investorkám.

 

Hlavným cieľom dvojročného projektu s názvom ,,CrossEUWBA“ (Enhancing the cross-sector emergence of new women business angels across Europe), spolufinancovaným EÚ, je uľahčiť financovanie podnikania žien podnikateliek za pomoci ženských podnikateľských anjelov prispieť tak k podpore súkromného investovania do podnikania v Európe.

Projekt spája skúsenosti šiestich partnerov z 5 európskych krajín s odbornými znalosťami v oblasti podpory podnikania žien.

 Všetci partneri konzorcia budú zdieľaním svojich odborných znalostí prispievať k vzniku či rozvoju sietí anjelských investoriek, ako aj promovať a podporovať financovanie startupov po celej Európe. Realizáciou projektu sa sledujú tieto ciele:

Mnohé ženy majú sen realizovať sa v zaujímavom podnikaní. Hoci im nechýba ani talent, chuť či pracovitosť, nástrah a prekážok, ktoré v začiatkoch podnikania musia prekonať, je mnoho. Veľmi často k nim patria chýbajúce financie či podnikateľské skúsenosti. Tie na druhej strane majú úspešné podnikateľky, ktoré by možno radi investovali a podporili dobré nápady, no nemajú priestor a čas ich aktívne vyhľadávať. 

Projekt CrossEUWBA sa vo svojich aktivitách zameriava na:

Kým podnikanie dávno nie je len mužskou záležitosťou, téma investovania financií do podnikania je ešte stále prevažne len mužskou doménou. Popularizovať túto tému medzi ženami podnikateľkami a vytvárať podmienky pre rozvoj a existenciu iniciatív združujúcich ženských podnikateľských anjelov je hlavnou ideou projektu CrossEUWBA.

Pre viac informácií o projekte, prosím, kontaktujte:

PhDr. Stanislava DRUSKOVÁ
Mobil: +421 905 628 657Tel: +421 2 20 36 31 71
Email:
druskova@sbagency.sk
Web:
www.sbagency.sk

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.