Prihlásenie

Články - Verejná konzultácia o všeobecných opatreniach pre spotrebné dane - harmonizácia a zjednodušenie

Publikované dňa 05.05.2017 09:52, Daniela Širáňová, SOPK

Termín: 11. apríl - 04. júl 2017

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory občanov EÚ, hospodárskych subjektov a ostatných zainteresovaných strán na súbor možných možností revízie smernice Rady 2008/118 / ES.

Smernica Rady 2008/118 / ES stanovuje všeobecné postupy pre držbu a pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (alkoholické a alkoholické nápoje, tabakové výrobky, energetické výrobky) v Európskej únii. Vysvetľuje tiež postupy odkladu platby spotrebnej dane, ktoré sú k dispozícii oprávneným obchodníkom, ktorí vlastnia alebo prepravujú tovar podliehajúci spotrebnej dani.

V období rokov 2014 až 2016 sa uskutočnili dve externé hodnotiace štúdie smernice. Na základe týchto štúdií bude predložená správa o hodnotení fungovania smernice Európskemu parlamentu a Rade. Podľa správy Komisie by mohol existovať priestor na zlepšenie tejto smernice s cieľom znížiť administratívne zaťaženie členských štátov a hospodárskych subjektov a znížiť narušenia na vnútornom trhu.

Svoj názor môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizontal_excise_directive


V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.