Prihlásenie

Články - Verejná konzultácia o štruktúrach spotrebných daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje

Publikované dňa 05.05.2017 10:06, Daniela Širáňová, SOPK

Termín: 18. apríl - 07. júl 2017

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán (občanov EÚ, podnikateľov) na súbor možných možností revízie smernice 199292/83/EHS.

Smernica Rady 1992/83/EHS stanovuje pravidlá EÚ týkajúce sa štruktúr spotrebných daní uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje. Najmä:

- definuje a klasifikuje rôzne druhy alkoholických výrobkov. Účelom smernice je zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu.
- definuje liehové výrobky, ktoré podliehajú spotrebnej dani
- podrobne opisuje spôsoby, ktorými sa musí účtovať poplatok (t. J. ako sa počíta daň)
- poskytuje výnimky z povinnosti
- udeľuje členským štátom voľnosť pri poskytovaní znížených sadzieb za určitých okolností (malí výrobcovia, ABV s nízkym obsahom alkoholu)

Smernica sa od svojho vzniku v roku 1992 podstatne nezmenila.Podľa EK by mohol existovať priestor na zlepšenie smernice s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre členské štáty a hospodárske subjekty a znížiť narušenia na vnútornom trhu. Rada ECOFIN v decembri 2016 prijala súbor záverov, v ktorých žiada EK o revíziu smernice a posúdenie vplyvu, opis problémov a možných možností.

Svoj názor môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Structures_excise_alcohol


V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.