Prihlásenie

Články - Ako môže Vášmu podnikaniu pomôcť podnikateľký anjel?

Publikované dňa 16.05.2017 10:51, Stanislava Drusková, SBA

Každý, kto niekedy skúšal rozbehnúť nové podnikanie, určite dosvedčí, že jednou z najťažších výziev, ktorým musí čeliť začínajúci podnikateľ, je otázka financovania podnikania. Špeciálne to platí v tých prípadoch, keď ide o podnikateľský zámer, ktorý začne tvoriť príjmy až po mesiacoch či dokonca rokoch odvedenej práce. Zakladatelia sa v tomto kritickom období v otázke financovania podnikania najčastejšie spoliehajú na svoje úspory, prípadne úspory svojich blízkych. Je tomu tak preto, že štandardné bankové financovanie je pre začínajúcich podnikateľov len ťažko prístupné a už vôbec nie je dosiahnuteľné bez dodatočných záruk a zabezpečenia. V dnešnej dobe však našťastie okrem štandardných nástrojov existujú aj ďalšie možnosti financovania podnikania. Ide o rôzne dotačné schémy, crowdfunding či financovanie prostredníctvom kapitálu podnikateľských anjelov. A práve poslednej spomínanej možnosti sa v našom článku bližšie povenujeme.

 

Termín „podnikateľský anjel“ historicky pochádza z konca 18. storočia, keď niekoľkí bohatí individuálni investori poskytli kapitál na prípravu divadelných predstavení, vďaka čomu sa podarilo odvrátiť krach divadla na Brodwayi. V súčasnosti sa podnikateľským anjelom označuje fyzická osoba – investor, ktorý disponuje voľným kapitálom, ktorý zhodnocuje tým, že investuje do projektov iných podnikateľov v rannom štádiu rozvoja podnikania. Podnikateľskí anjeli spravidla investujú do zámerov s výrazným rastovým potenciálom, pričom okrem financií poskytujú podnikateľom aj svoje know-how a kontakty. Investor za svoju investíciu nadobúda v spoločnostiach majetkový podiel, prostredníctvom ktorého sa spolupodieľa nielen na výnosoch, ale aj na rizikách podnikania. V prípade kapitálu podnikateľských anjelov teda hovoríme o tzv. rizikovom kapitáli, ktorý má nasledovné charakteristiky:

Kapitál podnikateľských anjelov v súčasnosti naberá na význame pri financovaní podnikania mnohých začínajúcich podnikateľov. Svedčia o tom aj údaje prezentované Európskou asociáciou pre podnikateľských anjelov, seed fondy a subjekty pôsobiace na trhu s early stage kapitálom (EBAN). Podľa štatistiky EBAN totiž európski podnikateľskí anjeli investovali len v roku 2015 do nádejných podnikateľských projektov až 6,1 miliárdy eur. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom, ktorý sa uskutočnil v roku 2013, objem investícií vzrástol o 8,3 %. Štatistiky teda prezrádzajú, že ide o mimoriadne atraktívny zdroj financovania podnikania. Aby sme pochopili, v čom táto atraktivita spočíva, porovnali sme výhody a nevýhody financovania podnikania prostredníctvom kapitálu podnikateľských anjelov z pohľadu samotných podnikateľov.

Výhody financovania podnikania prostredníctvom podnikateľského anjela z pohľadu podnikateľa:

Nevýhody financovania prostredníctvom podnikateľského anjela z pohľadu podnikateľa:

Štatistiky EBAN prezrádzajú, že najväčšie množstvo investícií podnikateľských anjelov sa v rámci Európy realizuje vo Veľkej Británii, v Španielsku, Nemecku a Francúzsku. Podpisuje sa pod to aj skutočnosť, že ide o väčšie krajiny. Ak by sme zohľadnili hrubý domáci produkt krajín, medzi špičku by sa dostali krajiny ako Estónsko, Fínsko a Portugalsko. Slovensko sa napriek pokroku v posledných rokoch v rámci medzinárodného porovnania umiestnilo v spodnej časti rebríčka.

Jedným zo spôsobov, ako situáciu zlepšiť, je zdieľať skúsenosti so zahraničnými partnermi a vzdelávať v téme anjelského investovania tak budúcich podnikateľov, ako aj investorov.

Práve to je prvý krok  dvojročného medzinárodného projektu CrossEUWBA, spolufinancovaného z EÚ, ktorý realizuje Slovak Business Agency v spolupráci so zahraničnými partnermi z Poľska, Nemecka, Španielska a Grécka. Projekt je zameraný na ďalšiu podporu podnikania žien – jeho cieľom je uľahčiť financovanie podnikania žien podnikateliek práve za pomoci podnikateľských anjelov (primárne, ale nie výlučne, ženských) prispieť tak k podpore súkromného investovania do podnikania v Európe.

Ak vás táto téma zaujíma, budeme radi, keď sa na nás obrátite.

Kontakt: Stanislava Drusková

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.