Prihlásenie

Články - SME panel o nutričnom zložení potravín, na ktorých sa uvádzajú tvrdenia

Publikované dňa 31.05.2017 09:36, Daniela Širáňová, SOPK

 

Chcete ovplyvniť zmeny právnych predpisov o nutričnom zložení potravín, na ktorých sa uvádzajú tvrdenia? Pozývame Vás zapojiť sa do SME panela vyplnením DOTAZNÍKA ◄. Vaše odpovede nám zasielajte do 22. júna 2017

Základné informácie
Nariadením (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach sa stanovujú pravidlá EÚ o týchto tvrdeniach o potravinách. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia dodržiavať tieto pravidlá, keď chcú zdôrazniť výživové alebo zdravotné výhody svojich výrobkov prostredníctvom tvrdení, ktoré sú uvedené na označení výrobku alebo v reklame na takýto výrobok. Pravidlá sa vzťahujú na: výživové tvrdenia ako napríklad „nízkotučný“, „s vysokým obsahom vlákniny“ alebo vo forme log a symbolov a zdravotné tvrdenia ako napríklad „vitamín D je potrebný pre normálny rast a vývoj detských kostí“.

V nariadení o výživových a zdravotných tvrdeniach sa naplánovala úroveň určitých živín, ktoré má potravina obsahovať, aby spĺňala podmienku pre používanie výživových a zdravotných tvrdení. Na tento účel by sa mali prostredníctvom tzv. nutričných zložení vymedziť maximálne úrovne určitých živín, akými sú napríklad tuky, nasýtené tuky, soľ a/alebo cukor, ktorých prekročenie by viedlo k obmedzeniu výživových tvrdení a zákazu zdravotných tvrdení. Cieľom bolo zabrániť tomu, aby tvrdenie zakrylo celkovú nutričnú hodnotu potravinového výrobku, čo by mohlo zavádzať spotrebiteľov, ktorí sa snažia vybrať si zdravé výrobky v rámci vyváženej stravy. „Nutričné zloženia“ sa stanovia na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa v celej Únii uplatňovali rovnaké pravidlá. Vzhľadom na zložitosť následných diskusií sa však nutričné zloženia v rámci EÚ dodnes nestanovili.

 

Na čo slúži tento prieskum?
Komisia vyhodnocuje otázku nutričných zložení a zameriava sa predovšetkým na to, či nutričné zloženia stále spĺňajú svoj účel alebo či možno uvažovať o inej alternatíve na dosiahnutie rovnakých cieľov. Vďaka konzultácii má vaša firma príležitosť ovplyvniť možné zmeny právnych predpisov o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách podľa nariadenia o výživových a zdravotných tvrdeniach).

 

Kto by sa mal zapojiť? Cieľovou skupinou prieskumu sú podniky v ktoromkoľvek sektore alebo výrobky, ktoré spĺňajú vymedzenie pojmu potraviny. Tento dotazník je určený všetkým prevádzkovateľom potravinárskych/krmivárskych podnikov v celom dodávateľskom reťazci (z farmy na stôl).

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.