Prihlásenie

Aktuálne výzvy na podávanie návrhov

Európska súťaž v sociálnych inováciách - získajte 50 000 Eur za Váš projekt
23.3.2015

B.BICE+ - projekt podpory výskumu a inovácie medzi Európu a Brazíliou
20.3.2015

NOVÁ VÝZVA: Podpora mikro, malých a stredných podnikatelov v oblasti priemyselnej výroby prostredníctvom účasti na výstavach a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015
19.2.2015

Podpora účasti firiem na výstavách v roku 2015
11.2.2015

Forum Dizajnu Téma: Staré a nové - podoby dreva
12.1.2015

Vzdelávací program pre európskych manažérov v Japonsku
8.1.2015

Horizont 2020 vyhlásil prvé výzvy na podávanie návrhov za miliardy eur
11.12.2013

Dragon Star: Cestovné granty pre slovenských vedcov
11.11.2014

Koučing v oblasti SME Instrument - Výzva
11.12.2013

Ministerstvo hospodárstva SR ponúka podnikateľom možnosť účasti na veľtrhoch a výstavách v spoločnom stánku MHSR
27.10.2014

POZOR: Zoznam všetkých výziev v programe H2020 na rok 2015
25.9.2014

EUREKA - sieť na podporu výskumu a vývoja v Európe - Výzvy pre krajiny Dunajského regiónu
30.3.2015

Bezpečné spoločnosti - 4 výzvy pre MSP
30.3.2015

gggg
..

Pripravovaná Izrealsko-slovenská výzva
3.8.2016

Možnosť bezplatnej participácie na medzinárodných tréningových programoch v Indii
8.9.2016

Máte záujimavý projekt? Nevahajte sa prihlásiť do Európskej súťaže pre podporu podnikania EEPA možno na budúci rok budete aj Vy medzi víťazmi!
22.12.2016

Made in Trieste zapojte sa do projektu a získate ročné štipendium pre testovanie a vývoj živého výskumu
16.5.2017

Uzavreté výzvy

Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 18 mil. eur
17.7.2015

Verejná diskusia o korporátnej daňovej transparentnosti
17.6.-9.9.2015

Verejná konzultácia o opravných prostriedkoch v oblasti verejného obstarávania
24.4.-20.7.2015

Výzvy na inovačné projekty KIC InnoEnergy
17.2.-10.4.2015

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja
17.9.-14.11.2014

3. kolo výzvy pre podnikateľov, ktorí majú záujem o spoluprácu s čínskymi firmami
6.6.-18.7.2014

2.kolo Výzvy pre podnikateľov, ktorý majú záujem o spoluprácu s čínskymi firmami
22.5.-19.9.2014

Výzva pre podnikateľov, ktorí majú záujem o spoluprácu s Čínskymi firmami
4.3.-30.4.2014

Eurostars - program podpory výskumu pre MSP - vyhlasuje prvé výzvy na podávanie návrhov
27.1.-13.3.2014

MÁTE ZAUJÍMAVÝ PROJEKT A CHCETE SA S NÍM POPÝŠIŤ?
2.1.-30.4.2014

Nórsky finančný mechanizmus - výzva na predkladanie žiadostí "SK08 Cezhraničná spolupráca" - uzávierka 31. marca 2014 !!
30.12.2013-31.3.2014

Verejná konzultácia o systéme označovania pravosti kože na úrovni EÚ
17.10.2013-31.1.2014

Výzvy FET-Flagship „Human brain project“ už 1. októbra 2013
1.10.-6.11.2013

Verejná konzultácia EK: Zelený akčný plán pre MSP
20.9.-12.12.2013

Finančná podpora pre európsko-austrálsku spoluprácu medzi firmami a vedeckými pracovníkmi
12.9.-11.10.2013

Výzva SMErobotics v oblasti robotiky, robotických systémov a s nimi súvisiacimi aktivitami
15.8.-14.10.2013

EURIPIDES publikoval novú výzvu na predkladanie návrhov
24.7.-24.9.2013

Nová výzva 7RP v oblasti vedomostnej bioekonomiky
29.6.-1.10.2013

7. RP "Future Internet PPP" vydal výzvu na predkladanie návrhov
28.6.-10.12.2013

Európska komisia vyhlásila novú výzvu : Ekologické inovácie 2013
14.6.-5.9.2013

Vyhlásenie novej výzvy k prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo OPŽP-PO4-13-1
29.4.-29.7.2013

Verejná konzultácia na tému "Revízia Európskeho systému orgánov finančného dohľadu"
26.4.-19.7.2013

Výzva pre malých a stredných podnikateľov - "Zelené inovácie v priemysle"
28.3.-31.7.2013

Výzva pre inovačné vouchery v JIC je otvorená aj pre slovenské firmy
13.3.-8.5.2013

Nová výzva MH SR pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
31.8.-29.11.2012

"Cena vakcíny" - Odmena vo výške 2 miliónov EUR - šanca pre inovatívne MSP, priemyselné a výskumné inštitúcie
2.7.2012-30.4.2013

Termín výzvy v rámci OP Životné prostredie bol posunutý na koniec júna
17.5.-29.6.2012

Výzva zameraná na ekologické inovácie
8.5.-6.9.2012

Otvorená výzva v rámci OP KaHR - 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
24.2.-24.5.2012

Výzva na školenia európskych firiem v Japonsku
6.2.-7.6.2012

Výzva Inteligentná energia - Európa (IEE) 2012
20.12.2011-8.5.2012

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
16.12.2011-18.3.2012

Otvorená výzva v rámci OP Výskum a vývoj - 1.1. Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
5.12.2011-24.1.2012

Otvorená výzva v rámci OP KaHR - 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu
5.12.2011-29.2.2012

Výzva 7. rámcového programu pre podniky a výrobu "Inteligentné továrne"
15.6.-2.12.2011

Výzva 7. rámcového programu "Nízkouhlíková energia"
14.6.2011-17.1.2012

Otvorená výzva na predkladanie návrhov pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)
12.5.-12.7.2011

Verejná výzva - Prípravná akcia v oblasti športu
3.5.-29.7.2011

MEDIA 2007 - vstup na trhy 2011
27.4.-10.6.2011

Verejná konzultácia na tému "On-line hazardné hranie na vnútornom trhu"
24.3.-31.7.2011

Verejné zdravotníctvo - Výzva 2011
10.3.-27.5.2011

Verejné zdravotníctvo - Výzva 2011 - špecifické akcie na predkladanie projektov
10.3.-27.5.2011

Verejné zdravotníctvo - Výzva 2011 - spoločné akcie
10.3.-27.5.2011

Verejné zdravotníctvo - Výzva 2011- Konferencie
10.3.-27.5.2011

LIFE+ 2011
3.3.-18.7.2011

MEDIA 2007 - rozvoj, distribúcia, školenia
11.2.-29.4.2011

COST - Európska spolupráca v oblasti vedy a technologického rozvoja
11.2.-25.3.2011

FP 7 - SPOLUPRÁCA - ICT 2011 - Iniciatíva MSP v oblasti digitalizácie a jazykov
4.2.-28.4.2011

IBPP - inštitucionálna výstavba a program pre partnerstvo
4.2.-31.5.2011

Výzva na tréningové programy o Číne - obchode a kultúre
4.2.-1.5.2011

Predbežné oznámenie o výzve zameranej na posilnenie mobility starších ľudí prosztredníctvom informačných a komunikačných technológií
27.1.-30.6.2011

Galileo-EGNOS - schéma pre udeľovanie cien
9.11.2010-15.1.2011

GALILEO - Podpora medzinárodných aktivít: informácie, školiace, tráningové a asistenčné strediská
9.11.2010-15.1.2011

FP7 - JTI - Inovatívna medicína (IMI)
9.11.2010-18.1.2011

TEMPUS IV - reforma vyššieho vzdelávania prosztredníctvom medzinárodnej akademickej spolupráce
21.10.2010-15.2.2011

Galileo-EGNOS - schéma pre udeľovanie cien za priemyselné inovácie a tchnológie
14.10.2010-15.1.2011

Zjednotený, harmonizovaný program EU pre prieskum obchodu a spotreby
14.10.-8.11.2010

Podpora medzinárodných aktivít - informácie, tréningy, školenia a asistenčné centrá
14.10.2010-15.1.2011

MEDIA 2007 - propagácia/prístup na trhy
14.10.-8.12.2010

Verejné konzultácie o "novom programe MEDIA"
14.10.-30.11.2010

MEDIA 2007 - Podpora transnacionálnej distribúcie európskych filmov
8.10.-1.12.2010

DCI - Podpora rozvojovej infraštruktúry v Kirgizskej republike
8.10.-29.11.2010

FP7 - Ľudia - Výskumníkova noc
8.10.2010-12.1.2011

FP7 - ICT 2011 - Infomačné a komunikačné technológie 2011
8.10.2010-18.1.2011

INTERREG ALCOTRA - Projekty pre spoluprácu
7.10.-30.11.2010

ENPI - Investovanie do ľudí - posilnenie kapacít v sektore kultúry
7.10.-19.11.2010

Media 2007 - podpora pre rozvoj interaktívnych aktivít
7.10.-29.11.2010

MEDIA 2007 - podpora pre produkciu nových projektov
7.10.-29.11.2010

CEDEFOP - štúdijné návštevy a vzdelávanie
7.-15.10.2010

FP7 - JTI - Čisté nebo 2011
7.10.-9.12.2010

Media 2007: Audiovizuálne festivaly
9.9.-2.11.2010

Podpora pre výskum a vývoj v oblasti sektoru cukrárenstva
2.9.-19.10.2010

Poznatkové siete pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho turizmu.
2.9.-1.10.2010

ENPI - Program cezhraničnej spolupráce - Estónsko/Litva/Rusko
30.8.-29.11.2010

Výzva: GLEN hľadá dobrovoľnícke stáže v menej rozvinutých krajinách na rok 2011
24.8.-15.9.2010

FP 7 - Kapacity - Výskumný potenciál 2011
4.8.-7.12.2010

FP 7 - Kapacity - Regióny 2011
2.8.-9.12.2010

FP 7 - Kapacity - INCO-LAB 2011
2.8.2010-15.3.2011

FP 7 - SPOLUPRÁCA - Bezpečnosť 2011 Vyhlásenie výzvy je plánované predbežne na 30. 7. 2010
30.7.-20.9.2010

FP7 - SPOLUPRÁCA - Galileo- b 2011
30.7.-5.10.2010

FP7 - SPOLUPRÁCA - Transport - Galileo 2011
30.7.-16.12.2010

FP7-SPOLUPRÁCA- Transport - TPT 2011
29.7.-2.12.2010

FP7 - SPOLUPRÁCA - Galileo-a 2011
29.7.-5.9.2010

FP7 - KAPACITY - Výskum v prospech MSP 2011
23.7.-8.12.2010

COST - Európska spolupráca v oblasti vedy a technologického výskumu
23.7.-24.9.2010

FP 7 - SPOLUPRÁCA - Energetika - 2011 - 1
22.7.-16.11.2010

FP 7 - SPOLUPRÁCA - Energetika - 2011 - 2
22.7.2010-7.4.2011

Neštátni aktéri a lokálne autority v rozvojových programoch - Kongo
14.7.-27.8.2010

Neštátni aktéri a lokálne autority v rozvojových programoch - Nepál
14.7.-10.9.2010

Program technickej a finančnej asistencie
8.7.-6.10.2010

Investície do ľudských zdrojov
8.7.-10.9.2010

Mládež v akcii
7.7.-10.9.2010

Palivá a palivové články
24.6.-13.10.2010

Manažment prevencie pred terorizmom a inými bezpečnostnými rizikami
11.6.-28.7.2010

Prevencia a boj proti kriminalite
11.6.-30.7.2010

FP 7 - Kapacity - Veda v spoločnosti 2011
9.6.-30.8.2010

TEN-T: Riečne informačné služby (RIS) 2010
8.6.-31.8.2010

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva - Moldavská republika
4.6.-3.9.2010

FP7-COOPERATION Energy-Exchange 2011
4.6.-25.10.2010

OP ŽP 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ (OPŽP-PO1–10-1)Životné prostredie
4.6.-9.9.2010

OP VaV 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (OPVaV-2010/2.2/06-SORO)Výskum a vývoj
2.6.-13.9.2010

OP VaV 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji (OPVaV-2010/4.2/06-SORO)Výskum a vývoj
2.6.-13.9.2010

Pilotný projekt na rozvoj preventívnych aktivít na zastavenie rozširovania púští v Európe
6.5.-30.6.2010

Čína - práva v oblasti intelektuálneho vlastníctva - Helpdesk pre MSP
29.4.-25.6.2010

Výzva na predkladanie žiadosti o NFP: Podpora tvorby novych pracovnych miest vratane podpory vytvarania novych pracovnych miest v novych podnikoch a samozamestnania
28.4.-31.7.2010

CIP Eco - innovation
22.4.-9.9.2010

Eko-inovácie 2010
13.4.-9.9.2010

Lokálne a regionálne kultúrne aktivity 2010 - Sýria
8.4.-15.6.2010

Program Eurostars pre inovatívne MSP
8.4.-30.9.2010

Priemyselné vzťahy a sociálny dialóg
8.4.-31.8.2010

Informácie, konzultácie a spolupráca
8.4.-3.9.2010

Čisté nebo - výskumné a technologicky rozvojové projekty
8.4.-30.6.2010

Marco Polo II
30.3.-18.5.2010

Inteligemntná energia - Európa 2010
30.3.-24.6.2010

Média 2007 - pilotné projekty
30.3.-14.6.2010

Prípravné aktivity na schopnosť rýchlej reakcie EU
17.3.-15.4.2010

Podporný program pre potravinovú bezpečnosť v Guinei
16.3.-19.4.2010

ITEA Výzva 5 - EUREKA Claster
14.1.-26.3.2010

MIPTV Content 360 Challenge 2010
14.1.-15.2.2010

Školiace kurzy pre priemyselných manažérov v Japonsku
14.1.-18.2.2010

EIDHR - Honduras
7.1.-1.3.2010

IPA - Exchange 3 - Serbia
18.12.2009-10.3.2010

IPA - Bosna a Hercegovina
10.12.2009-22.3.2010

FP7 - EURATOM
4.12.2009-8.4.2010

EFD - Energy Facility ACP - EU
4.12.2009-1.2.2010

IPA - Srbsko
4.12.2009-1.3.2010

FP7 - KOOPERáCIA - 3.1 Informačné a komunikačné technológie
27.11.2009-13.4.2010

FP7-ĽUDIA- IRSES
27.11.2009-25.3.2010

DCI - Inovatívne prístupy k potravinovej nestabilite - Mongolsko
18.11.2009-1.3.2010

MEDIA 2007 -i2i audiovízia
18.11.2009-5.2.2010

EIDHR - Podoprné kampane pre globálnu občiansku spoločnosť - ICC
6.11.2009-29.1.2010

DIF - podpora v oblasti rozvoja ľudských zdrojov - Guinea
6.11.2009-15.1.2010

IPA - Chorvátsko
6.11.2009-2.3.2010

Program - zdravie pre všetkých
6.11.2009-8.1.2010

ENPI - program pr czhraničnú spoluprácu - Poľsko, Bielorusko, Ukrajina
6.11.-1.3.2009

Program pre potravinovú bezpečnosť - Afganistan
30.10.2009-21.1.2010

EIDHR - Podoprné kampane pre globálnu civilnú spoločnosť
30.10.2009-29.1.2010

IPA - podpora v oblasti sociálnej integrácie a zamestnanosti znevýhodnených a marginalizovaných skupín - Chorvátsko
22.10.2009-18.1.2010

IPA - Podporná výzva pre produkciu a šírenie audiovizuálnych programov o rozširovaní EU v kandidátskych a potenciálne kandidátskych krajinách
22.10.2009-19.1.2010

PRINCE 2009 EU27
22.10.-30.11.2009

EIDHR - Posilnenie úlohy občianskej spoločnosti v podporovaní ľudských práv v Alžírsku
22.10.-30.12.2009

FP 7 Kapacity - Výskum ako pridaná hodnota pre MSP
15.10.-3.12.2009

Európsky integračný mediálny fond - Srbsko
15.10.-11.12.2009

MEDIA
8.-7.10.2009

MEDIA
8.-7.10.2009

MEDIA
8.10.-7.12.2009

MEDIA 2007: Podopra pre televízne vsielanie európskych audiovizuálnych prác
6.10.-27.11.2009

KISPLATFORM project
2.-30.10.2009

Potravinová bezpčnosť 2009: Demokratická republika Kongo
2.10.-30.11.2009

Podpora informačných nástrojov, zameraných na spoločnú poľnohospodársku politiku
23.9.-31.10.2009

EIDHR - Sudan
17.9.-14.12.2009

Technický a finančný asistenčný program pre banánové plantáže - Kamrun - TFA 2006
17.9.-21.10.2009

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva - Mozambik
17.9.-5.11.2009

FP7 - PEOPLE - Marie Curie prípravné vzdelávacie site (ITN)
10.9.-22.12.2009

ESF - medzinárodné inovatívne aktivity
10.9.-10.10.2009

PCRD7 - KOOPERÁCIA - Energeticky efektívne budovy
8.9.2009-11.3.2010

PCRD7 - KOOPERÁCIA - Továrne budúcnosti
8.9.-3.11.2009

PCRD7 - KOOPERÁCIA - Afrika
8.9.-3.1.2009

ENPI - Harmonizácia Ukrainnských officiálnych štatistík so štatistickými štandartmi EU
4.9.-8.10.2009

FP7-SSH-2010-Collaborative projects for specific actions dedicated to international cooperation
3.9.2009-2.2.2010

FP7 - KOOPERÁCIA - doprava TPT 1
3.9.2009-14.1.2010

FP7 - HEALTH - two stage
28.8.-29.10.2009

FP7 - HEALTH - Alternatívne testovanie
28.8.2009-3.2.2010

Socio - ekonomické a humanitné vedy
28.8.2009-2.2.2010

Socio - ekonomické a humanitné vedy - koordinačné a podporné akcie
28.8.-15.12.2009

ENPI - Mediterranean basin
27.8.-20.10.2009

FP7 - zdravotníctvo
27.8.-19.11.2009

CIP - štatistiky podporujúce rozvoj
2.7.-4.9.2009

EEA Grants - Fondy kultúrnej výmeny pre Poľsko
2.7.-28.8.2009

FP7 - kapacity e-infraštruktúry
2.7.-24.11.2009

Verejná konzultácia na zavedenie medzinárodných štandardov v rámci problematiky auditu
22.6.-15.9.2009

Fondy pre rádio, TV a internetovú produkciu
18.6.-1.9.2009

ICI - kooperácia vo vyššom vzdelávaní a školeniach medzi EU a Austráliou, Japonskom a Južnou Kóreou
18.6.-15.9.2009

Spojená technologická iniciatíva - čisté nebo
18.6.-31.8.2009

Mierotvorba a vzdelávanie pre ohrozené a marginalizované skupiny
11.6.-13.7.2009

ICP - ICT vo verejnej administratíve
11.6.-23.9.2009

Výzva pre nezávislých expertov - Program pre bezpečnejší internet (2009-2013)
11.6.-19.11.2009

MEDIA 2007 - Projektový rozvoj i2i
3.6.-7.7.2009

FP7 - Energetika - Biopalivá druhej generácie - výzva koordinovaná EU - Brazília
1.-19.6.2009

Siete pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho turizmu
1.-30.6.2009

Business-súvisiace infraštruktúry grantovej schémy
1.6.-1.9.2009

FP6 ERANET - Prvá OSH ERA zjednotená výzva na výskum v oblasti psychosociálnych rizík na pracovisku
1.-30.6.2009

Hľadanie expertov pre implementáciu poznatkov a inovácií
26.5.-26.6.2009

LIFE+ - Call for proposals 2009
26.5.-15.9.2009

FP7 - Ľudia
4.5.-27.7.2009

Pilotný projekt - prevencia proti únosom detí
29.4.-17.5.2009

Hľadanie expertov v audiovízii
29.4.-30.6.2009

PROGRESS - inovatívne projekty pre zamestnaneckú mobilitu v EU
16.4.-9.6.2009

Reštrukturalizácia, pohoda v práci a vo finančnej participácii
16.4.-18.5.2009

Občianske spoločenské organizácie v rozvojovej podpore - India
9.4.-22.5.2009

EIT - KICS - 2009 - Poznatková a inovatívna spoločnosť
9.4.-27.8.2009

Neštátni aktéri a lokálne autority v Čile
9.4.-20.5.2009

Výnimočné európske turistické destinácie
9.-20.4.2009

Vývoj databázy cien medicínskych produktov v EU
9.4.2009-15.5.2006

ERAZMUS pre mladých podnikateľov
9.4.-29.5.2009

Siete pre konkurencieschopnosť a rozvoj európskeho turizmu
9.4.-20.5.2009

Nadácia Anny Lindhovej - krátkodobý projekt
9.-30.4.2009

Poľnohospodársky rozvoj v SAHLE
2.4.-26.5.2009

ICT - České ocenenia pre mladých Európanov
2.4.-15.10.2009

Výzvy TEN - T 2009
2.4.-15.5.2009

EU - Japonsko
2.4.-11.6.2009

Inteligentná energia - I Europe
2.4.-25.6.2009

EU Gateway Programme - Obchodná misia v Kórei
23.3.-20.7.2009

EU Gateway Programme - Obchodná misia v Japonsku
23.3.-10.6.2009

Neštátni aktéri a lokálne autority v rozvoji v Kirgizskej republike
23.3.-12.6.2009

FP7 - ĽUDIA - IOF
23.3.-18.8.2009

FP7 - ĽUDIA - IIF
23.3.-18.8.2009

APVV - Výzva na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie - PP7RP 2009
20.3.-31.12.2009

Výzva na podávanie návrhov ARTEMIS spoločný záväzok
12.3.-15.4.2009

Podpora medzinárodných programov a schém mobility v oblasti kultúry
12.3.-15.5.2009

Prevencia a boj proti kriminalite - Posilnenie práva v cezhraničnej spolupráci
5.3.-20.4.2009

Výzva na podávanie návrhov JTI Čistá obloha
5.3.-5.5.2009

DAPHNE III Transnárodné projekty
2.3.-22.4.2009

Transnárodný program pre európsku teritoriálnu spoluprácu MED
2.-13.3.2009

ITEA 2 Call 4
2.3.-9.4.2009

TEN - E projekty spoločenského záujmu v trans - európskych energetických sieťach
2.3.-24.4.2009

AAL Spojený program (periférny podporný program)
16.2.-5.5.2009

Vzťahy v oblasti priemyslu a sociálny dialóg - informácie, konzultácie a participácia
6.2.-16.4.2009

TEMPUS IV - reforma vyššieho školstva prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít
6.2.-28.4.2009

Lokálne kultúrne aktivity ENPI - Egypt
6.2.-1.4.2009

Spotrebiteľská politika - spojený dohľad a donucovacie akcie zamerané na oblasť spotrebiteľskej bezpečnosti (nepotrevinárskych) produktov
4.-27.2.2009

URBACT II - Vytvorenie pracovnej skupiny na implementáciu Lipskej charty
4.2.-21.3.2009

Spojený harmonizovaný program EÚ, zameraný na obchod a spotrebiteľský dohľad
4.-20.2.2009

ICT PSP: Tretia výzva na podávanie návrhov - 99,5 mil. eur na podporu aplikačných ICT projektov
29.1.-2.6.2009

Ďalšia výzva na podávanie návrhov "príroda a biodiverzita", "environmentálna politika a vláda" a "informácie a komunikácia"
16.1.-25.4.2009

CENTRAL - Inovácie, životné prostredie, atraktivita regiónov a dopravná dostupnosť Výzva na podávanie projektov - otvorené aj pre firmy!
15.1.-18.3.2009

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Energia - Druhá generácia biopalív - Výzva koordinovaná EÚ a Brazíliou
9.1.-5.5.2009

ENPI - Twinning - Support to the Office of the Human Rights Defender of the Republic of Armenia
9.-30.1.2009

EDF - Podpora lokálnych výskumných inštitúcií - Etiópia
19.12.2008-20.1.2009

EDF - Informačná kampaň na decentralizačné procesy - Burundi
19.12.2008-23.2.2009

Výzva pre opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
19.12.2008-17.4.2009

Výzva - EU Brána - Obchodná misia do Japonska - Environment
15.12.2008-5.1.2009

Výzva - EU Brána - Obchodná misia do Kórey - Konštrukcie
15.12.2008-21.1.2009

Výzva - EU Brána - Obchodná misia do Kórey - Energeticky súvisiace technológie
15.12.2008-15.5.2009

Výzva - FP7 - Kapacity - Infraštruktúry 2009
15.12.2008-17.3.2009

Výzva na podávanie návrhov: program výskumu, vývoja a inovácií - EU - Egyptský inovačný fond - Grantová schéma 1
3.12.2008-14.1.2009

Výzva: Podpora nevládnych organizácií, pôsobiacich v oblasti životného prostredia Environmentálne projekty na Slovensku
3.12.2008-19.2.2009

Výzva: ACP program - veda a technológia
3.12.2008-27.2.2009

Výzva - CIP - Siete verejného obstarávania na podporu riadenia iniciatív trhu
21.11.2008-27.2.2009

Výzva - MEDIA 2007 - Audiovizuálny rozvoj
21.11.2008-2.2.2009

Výzva - Neštátni aktéri a lokálne autority v rozvojových aktivitách v partnerských krajinách - Vietnam
21.11.2008-6.3.2009

Výzva - Pozdvihnutie individuálych príjmov a zlepšenie životného štandartu v regiónoch Khatlon a Sughd - Tadžikistan
21.11.2008-10.2.2009

Výzva - FP7 - Spolupráca - ICT - Budúcnosť a vývoj technológií
21.11.2008-31.12.2010

Výzvy - FP7 - Idey - ERC Pokročilí výskumníci
21.11.2008-25.3.2009

Výzva - FP7 - Kooperácia - Spoločná výzva ICT & Energy
21.11.2008-31.3.2009

Výzva - FP7 - Kooperácia - ICT Výzva 4
21.11.2008-1.4.2009

Výzva - Koordinovaná ERA-NET Výzva 2009
21.11.2008-21.4.2009

Výzva - FP7 - Euratom - Nuclear Fission and Radiation Protection
21.11.2008-21.4.2009

Výzva - FP7 - Kooperácia - NMP - Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
21.11.2008-31.3.2009

Výzva - FP7 - Cooperation - NMP - Mapovanie
20.11.2008-31.3.2009

Výzva na podávanie návrhov - Program COST, European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research
7.11.2008-29.3.2009

Výzva na podávanie návrhov projektov - EURIMAGES 2009
6.11.2008-5.1.2009

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Výskumný potenciál
27.10.2008-13.2.2009

Výzva na podávanie návrhov - Simultánne cvičenia na podporu mechanizmu civilnej ochrany spoločenstva
23.10.-19.12.2008

Harmonogram aktuálnych výziev na predkladanie žiadostí o nenávratnú finančnú podporu
15.10.2008-31.3.2009

Výzva na predkladanie návrhov: EEA Grants - Slovakia
7.10.-8.12.2008

Výzva na podávanie návrhov: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (KaHR-31SP-0802)
16.9.2008-16.1.2009

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Biorafinéria (Spoločná výzva)
3.9.-2.12.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Životné prostredie
3.9.2008-8.1.2009

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Zdravotníctvo
3.9.-3.12.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Bezpečnosť
3.9.-4.12.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a biotechnológie
3.9.2008-15.1.2009

Výzva na podávanie návrhov: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
2.9.2008-15.1.2009

Výzva na podávanie návrhov: Sociálny a ekonomický rozvoj
14.8.-31.10.2008

Výzva na zavádzanie IT do podnikov - OP Bratislavský kraj
11.8.-22.9.2008

Vyzva na podávanie návrhov: Zvyšovanie energetickej efektívnosti
11.8.-19.12.2008

Výzva na podávanie žiadostí: EUROPE DIRECT GRANT 2009-2012 - grant na činnosť a technickú pomoc za poskytnutie priestorov pre verejné informačné centrá EUROPE DIRECT v rokoch 2009-2012
30.7.-29.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: LIFE+
15.7.-21.11.2008

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - Inovácie a technologické transfery - OP KaHR - Schéma de minimis
14.7.-17.10.2008

Výzva na podávanie návrhov: Europrix Multimedia Award 2008
8.-31.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: predbežné oznámenie ESPON 2013
8.7.-15.10.2008

Výzva na podávanie návrhov: nástroj finančnej podpory turecko-cyperského spoločenstva
8.7.-19.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program EÚ brány
8.7.-26.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: eko-inovačné výrobky, služby a riadiaca prax
2.7.-11.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program európskej turistiky
2.-31.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: AL INVEST IV
26.6.-25.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: Priame zahraničné investície v Japonsku
26.6.-25.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: Výskumný program fondu výskumu pre uhlie a oceľ
26.6.-15.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program - LLL - Testovanie kreditného systému ECVET
9.6.-13.8.2008

Výzva na podávanie tendrov: Program - SMART 2008
26.5.-18.8.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program – výročné ocenenie
15.5.-30.6.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program CIP - ICT - Výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na rok 2008 programu na podporu politiky informačných a komunikačných technológií, ktorý je súčasťou rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (2007 až 2013) (2008/C 108/11)
13.5.-11.10.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program - Kapacity - Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu „Kapacity“ siedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít (2008/C 111/14)
13.5.-11.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: Program - Media 2007 - Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/08/08 Podpora pri zavádzaní pilotných projektov (2008/C 113/08)
13.5.-7.7.2008

Informácia o vyhlásení prvej výzvy na predkladanie projektov SOUTH EAST EUROPE - OPERAČNÝ PROGRAM JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA
5.5.-13.6.2008

Výzva na podávanie návrhov: 7RP -spolupráca - energia
2.5.-8.10.2008

Výzva na podávanie návrhov: CIP - ICT PSP
29.4.-9.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7/CIP - Kapacity a eko-inovácie
28.4.-24.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: OP KaHR - 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
23.4.-13.6.2008

Výzva na podávanie návrhov: OP KaHR - 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
23.4.-18.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: OP KaHR - 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
23.4.-4.7.2008

Výzva na podávanie návrhov: OP KaHR - 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
23.4.-13.6.2008

Výzva na podávanie návrhov: CIP - Eko-inovácie
22.4.-11.9.2008

Výzva na podávanie návrhov: INNET - Inovačný expres - pilotná výzva
21.4.-31.12.2008

Výzva na podávanie návrhov: Spolupráca v oblasti vyššieho vzdelávania medzi EÚ a Austráliou - výzva
21.4.-6.6.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Veda a spoločnosť
21.4.-26.6.2008

Výzva na podávanie návrhov: APVV - aktivity ESF v roku 2008 - EUROCORES 2008
7.4.-9.6.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Návrhy ITN Marie Curie
4.4.-31.12.2008

Výzva na podávanie návrhov: CIP - Inteligentná Energia - Európa 2008
13.3.-26.6.2008

Výzva na podávanie návrhov: Registrácia a refundácia nákladov na prípravu projektov v FP7 - výzva APVV
1.3.-31.12.2008

Výzva na podávanie návrhov: Registrácia a refundácia nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu
1.3.-31.12.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Informačné a komunikačné technológie
4.12.2007-8.4.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Nanotechnológie, materiály a výroba
30.11.2007-24.4.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Doprava (vr. letectva)
30.11.2007-7.5.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - ERA-NET PLUS
30.11.2007-12.8.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Európska výskumná rada - Life Sciences
30.11.2007-22.4.2008

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Podpora koherentného rozvoja výskumných politík
19.10.2007-26.6.2008

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.