Prihlásenie

EU Gateway Programme - Obchodná misia v Japonsku

23.3.-10.6.2009

Názov: EU Gateway Programme - Business Mission in Japon

Fondy: EU GATEWAY PROGRAMME

Blasti zamerania: mestské plánovanie, kooperácia a rozvoj, politika MSP, obchod

Súhrnne: obchodná misia v Japonsku, zameraná na vnútorný dizajn

Oprávnení žiadatelia: korporácie, MSP

Dotknuté regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ww.eu-gateway.eu/go.php?nID=9&page=Business_Missions

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.