Prihlásenie

EU Gateway Programme - Obchodná misia v Kórei

23.3.-20.7.2009

Názov: EU Gateway Programme - Business Mission in Korea on Healthcare and Medical Techonologies

Fondy: EU GATEWAY PROGRAMME

Oblasti zamerania: mestské plánovanie, lokálny rozvoj, politik MSP, obchod

Súhrnne: participácia predstaviteľov MSP na individuálnych stretnutiach s kórejskými spoločnosťami na dvojdńových podujatiach

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie

Dotknuté regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ww.eu-gateway.eu/go.php?nID=9&page=Business_Missions

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.