Prihlásenie

Neštátni aktéri a lokálne autority v rozvoji v Kirgizskej republike

23.3.-12.6.2009

Názov výzvy: Non-State Actors and Local Authorities in Development in Kyrgyz Republic

Fondy: NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT

Oblasti zamerania: lokálny rozvoj, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, asociácie, administratíva, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EU, Kirgiszká republika

Viac informácií: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1237204431106&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=15%2F02%2F2009&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=128231

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.