Prihlásenie

FP7 - ĽUDIA - IIF

23.3.-18.8.2009

Názov výzvy: FP7 - PEOPLE - IIF

Fondy: FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES FP7 - PEOPLE

Oblasti zamerania: výskum, vzdelávanie - tréningy

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, asociácie, administratíva, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EU, krajiny EEA, Švajčiarsko, kandidátske krajiny, tretie krajiny

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=199#infopack

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.