Prihlásenie

Poľnohospodársky rozvoj v SAHLE

2.4.-26.5.2009

Názov: Agricultural Development in SAHLA

Fondy: ENPI - EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND PARTNERSHIP INSTRUMENT

Oblasti: poľnohospodárstvo - rybolov, lokálny rozvoj v Maroku

Oprávnení žiadatelia: MSP, n. o., korporácie, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EU, Maroko

Viac informácií: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=128273

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.