Prihlásenie

ICT - České ocenenia pre mladých Európanov

2.4.-15.10.2009

Názov: ICT - Czech Awards for Young Europeans

Fondy: NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT

Oblasť zamerania podpory: životné prostredie, inovácie, telekomunikácie

Oprávnení žiadatelia: asociácie, výskumné strediská, školy, korporácie, rozvojové n. o., MSP, univerzity

Dotknuté regióny: Európska únia

Viac informácií: http://www.innovatingminds.eu/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.