Prihlásenie

Výzvy TEN - T 2009

2.4.-15.5.2009

Názov: TEN-T 2009 Calls

Fondy: TEN-T TRANSEUROPEAN TRANSPORT NETWORKS

Oblasti zamerania podpory: doprava, priemysel, ekonomika - financie

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, lokálne a regionálne autority, agentúry, komory,administratíva, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ

Viac informácií: http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2009.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.