Prihlásenie

EU - Japonsko

2.4.-11.6.2009

Názov výzvy: UE-Japon - Challenge to World Class Manufacturing

Fondy: EU-JAPAN - CHALLENGE TO WORLD CLASS MANUFACTURING

Oblasť zamerania podpory: vzdelávanie - školenia - tréningy, politika MSP, ekonomika a financie

Súhrnne: výzva je zameraná na organizáciu 5 dňových seminárov v Japonsku, zameraných na výrobnú prax v oblasti priemyslu a služieb 

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, asociácie, agentúry, komory

Dotknuté regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html?profile=global&content=business-training&programme=world-class-manufacturing

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.