Prihlásenie

Inteligentná energia - I Europe

2.4.-25.6.2009

Názov výzvy: Intelligent Energy  Europe

Fondy: CIP - 3 INTELLIGENT ENERGY EUROPE - STEER CIP - 3 INTELLIGENT ENERGY EUROPE - SAVE CIP - 3 INTELLIGENT ENERGY EUROPE

Oblasť zamerania podpory: výskum, doprava, energetika, životné prostredie, nové technológie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská lokálne a regionálne autority, asociácie

Dotknuté regióny: členské štáty EU, krajiny EEA, Chorvátsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.