Prihlásenie

Občianske spoločenské organizácie v rozvojovej podpore - India

9.4.-22.5.2009

Názov: Civil Society Organisations in Development Support to in-country Interventions - India

Fondy: NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT

Oblasť zamerania podpory: sociálne vzťahy, lokálny rozvoj, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, rozvojové n. o., korporácie, školy, školice strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Dotknuté regióny: člnské štáty EU, India

Viac informácií: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1238660268185&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=15%2F02%2F2009&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=128395

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.