Prihlásenie

EIT - KICS - 2009 - Poznatková a inovatívna spoločnosť

9.4.-27.8.2009

Názov výzvy: Call for Proposals EIT-KICS-2009  Knowledge and Innovation Communities

Fondy: ENTERPRISE DG GRANTS PROGRAMME

Oblasť zamerania: výskum a inovácie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, školy, agentúry, komory, administratíva, štáty

Regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://eit.europa.eu/kics-call.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.