Prihlásenie

Neštátni aktéri a lokálne autority v Čile

9.4.-20.5.2009

Názov výzvy: Non States Actors and local authorities in Chile

Fondy: NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT

Oblasti zamerania podpory: sociálne vzťahy, verejný manažment, lokálny rozvoj, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, n. o., korporácie, školiace strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Regióny: členské štáty EU, Čile

Viac informácií: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1238743898346&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=15%2F02%2F2009&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=128389

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.