Prihlásenie

Výnimočné európske turistické destinácie

9.-20.4.2009

Názov výzvy: European Tourist Destinations of Excellence

Fondy: ENTERPRISE DG GRANTS PROGRAMME

Oblasť zamerania: lokálny rozvoj, spolupráca, turizmus

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, investičné fondy, federácie, únie, banky, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Regióny: členské štáty EU, krajiny spoločenstva EFTA, kandidátske krajiny

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2441〈=en

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.