Prihlásenie

Vývoj databázy cien medicínskych produktov v EU

9.4.2009-15.5.2006

Názov výzvy: Development of a database on the pricing of medicinal products in the EU

Fondy: ENTERPRISE DG GRANTS PROGRAMME

Oblasti zamerania podpory: ekonomika - financie, obchod, zdravotníctvo

Oprávnení žiadatelia: MSP, N. o., lokálne a regionálne autority, agentúry, komory, administratíva štáty

Regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2572〈=en

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.