Prihlásenie

ERAZMUS pre mladých podnikateľov

9.4.-29.5.2009

Názov výzvy: ERASMUS for young entrepreneurs

Fondy: ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

Oblasť zamerania: priemysel, politika MSP, ekonomika - financie, obchod

Oprávnení žiadtelia: univerzity, MSP, korporácie, školy, školiace strediská, banky, lokálne a regionálne autority, agentúry, komory, administratíva, štáty

Regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2941

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.