Prihlásenie

Nadácia Anny Lindhovej - krátkodobý projekt

9.-30.4.2009

Názov: Anna Lindh Foundation: Short term projects

Fondy: ANNA LINDH EURO-MEDITERRANEAN FOUNDATION FOR THE DIALOGUE BETWEEN CULTURES

Oblasť zamerania: lokálny rozvoj, spolupráca

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, n. o., korporácie, federácie, únie, školy, výskumné strediská, tréningové strediská, lokálne a regionálne autority, sociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Regióny: členské štáty EU, krajiny oblasti stredozemného mora 

Viac informácií: http://www.euromedalex.org/fr/subventions/lignes-directrices-completes

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.