Prihlásenie

PROGRESS - inovatívne projekty pre zamestnaneckú mobilitu v EU

16.4.-9.6.2009

Názov výzvy: PROGRESS - Innovative Projects for Worker Mobility in the EU

Fondy: PROGRESS - 1 EMPLOYMENT

Oblasti zamerania: zamestnanosť, sociálne vzťahy

Oprávnení žiadatelia: MSP, n. o., federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Regióny: členské štáty EU, štáty EFTA/EEA, kandidátske krajiny

Viac informácií: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=81

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.