Prihlásenie

Reštrukturalizácia, pohoda v práci a vo finančnej participácii

16.4.-18.5.2009

Názov výzvy: Restructuring, well-being at work and financial participation

Fondy: PROGRESS - 3 WORKING CONDITIONS

Oblasť zamerania: zamestnanosť, sociálne vzťahy, lokálny rozvoj, priemysel

Oprávnení žiadatelia: administratíva, štáty, korporácie, MSP

Regióny: členské štáty EU, kandidátske krajiny EU, krajiny EFTA/EEA

Viac informácií: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=82

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.