Prihlásenie

Pilotný projekt - prevencia proti únosom detí

29.4.-17.5.2009

Názov výzvy: Pilot Project -Child abduction alert

Oblasť zamerania: Justice - Security, Co-op & Development

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.