Prihlásenie

Hľadanie expertov v audiovízii

29.4.-30.6.2009

Názov výzvy: Looking for experts in audiovisual

Fondy: TEMPUS PLUS EURYDICE MEDIA 2007 EUROPE FOR CITIZENS CULTURE (2007-2013) ERASMUS MUNDUS - EXTERNAL COOPERATION WINDOW LLP - LEONARDO DA VINCI LLP - JEAN MONNET PROJECT LLP - ERASMUS LLP - GRUNDTVIG

Oblasti zamerania: kultúra - média, vzdelávanie - tréningy, občianstvo

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Integrované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.