Prihlásenie

FP7 - Ľudia

4.5.-27.7.2009

Názov: FP7 - PEOPLE 2009 IAPP Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways

Fondy: FP7 - PEOPLE - 3 INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND PATHWAYS FP7 - PEOPLE

Oblasť zamerania: Research, Education - Training

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, asociácie

Integrované regióny: členské štáty EU, kandidátske krajiny, štáty EEA, tretie štáty

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.