Prihlásenie

Informácia o vyhlásení prvej výzvy na predkladanie projektov SOUTH EAST EUROPE - OPERAČNÝ PROGRAM JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA

5.5.-13.6.2008

V rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA 2007-2013 bola dňa

5. mája 2008 otvorená prvá výzva na predkladanie projektov v 1. kole výzvy - predkladanie projektových zámerov tzv. Expression of Interest.

 

Partnerstvá zahŕňajúce inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (verejné inštitúcie, inštitúcie riadené verejným právom alebo inštitúcie riadené súkromným právom) z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Macedónska, Chorvátska, Čiernej Hory, Grécka, Maďarska, Moldavska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Talianska a Ukrajiny môžu prostredníctvom vedúceho partnera predkladať svoje projekty najneskôr do 13.

júna 2008, do 4.00 hod, kedy bude prvé kolo výzvy uzavreté.

 

Cieľom Operačného programu Juhovýchodná Európa je rozvoj nadnárodných partnerstiev vo veciach strategického významu za účelom zlepšenia procesu územnej, hospodárskej a sociálnej integrácie ako aj príspevok k súdržnosti, stabilite a konkurencieschopnosti.

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre Program Juhovýchodná Európa organizuje Informačný deň pre potenciálnych projektových partnerov zo Slovenskej republiky dňa 21. mája 2008 v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, v Mlynskej doline v Bratislave, v čase od 10:30 - 16:00.

 

V prípade záujmu zúčastniť sa daného informačného seminára vyplňte prosím registračný formulár a zašlite najneskôr do 15. 5. 2008 na e mailovú adresu:

jana.rolinova@enviro.gov.sk , zuzana.faberova@enviro.gov.sk

 

Pre detailnejšie informácie o programe navštívte, prosím, oficiálnu web stránku programu www.southeast-europe.net,

 

alebo kontaktujte Kontaktné miesto SOUTH EAST EUROPE pre Slovensko:

Ministerstvo životného prostredia SR,

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Ing. Jana Rolínová, tel. 02/5956 2191, jana.rolinova@enviro.gov.sk alebo Mgr. Zuzana Fáberová, zuzana.faberova@enviro.gov.sk.

 

Kompletný súbor dokumentov pre žiadateľa v rámci prvej výzvy je Vám k dispozícii na oficiálnej web stránke

http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/calls/.

 

Ing. Jana Rolínová

Kontaktné miesto CENTRAL a SEE pre Slovensko Ministerstvo životného prostredia SR Nám. L. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

tel:  00421 (0)2 59562191

fax:  00421 (0)2 59562110

mobil: 00421 (0)905944524

 

 

Národný informačný deň

pre Operačný program Juhovýchodná Európa 2007-2013

Bratislava 21. máj 2008

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina, Bratislava

 

Registračný formulár

 

Meno a priezvisko

 

 

Organizácia

 

 

Pozícia

 

 

Adresa

 

 

Telefón

 

 

Fax

 

 

E-mail

 

 

 

Vzhľadom na obmedzenú priestorovú kapacitu si Vás dovoľujeme požiadať o prihlásenie maximálne 2 zástupcov za organizáciu, resp. organizačnú zložku. V prípade opodstatneného väčšieho záujmu účastníkov nás prosím kontaktujte telefonicky.

 

Prosím zašlite vyplnený registračný formulár e-mailom alebo faxom najneskôr do 15.5.2008 na nižšie uvedené kontakty:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor programov

E-mail: zuzana.faberova@enviro.gov.sk                                                                                  jana.rolinova@enviro.gov.sk

Nám. Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

Tel: 02/ 5956 2202

Fax:02/ 5956 2110

 

Viac informácií aj na adrese:

http://www.southeast-europe.net/en/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.