Prihlásenie

Hľadanie expertov pre implementáciu poznatkov a inovácií

26.5.-26.6.2009

Názov výzvy : Looking for experts for the implementation of knowledge and innovate communities

Fondy : ENRTP - THEMATIC PROGRAMME FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES INCLUDING ENERGY

Oblasti zamerania : výskum a inovácie

Oprávnení žiadatelia : univerzity, MSP, korporácie, federácie, únie, školy, výskumné strediská

Regióny : EU Member States

Viac informácií: http://eit.europa.eu/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.