Prihlásenie

LIFE+ - Call for proposals 2009

26.5.-15.9.2009

Názov výzvy : LIFE+ - Call for proposals 2009

Fondy : LIFE+ INFORMATION AND COMMUNICATION LIFE+ NATURE AND BIODIVERSITY LIFE+ ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE LIFE+

Oblasti zamerania : informácie, životné prostredie, inovácie

Oprávnení žiadatelia : univerzity, MSP, výskumné a školiace strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Podporované regióny : členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.