Prihlásenie

FP7 - Energetika - Biopalivá druhej generácie - výzva koordinovaná EU - Brazília

1.-19.6.2009

Názov : FP7 - COOPERATION - Energy - Second Generation Biofuels - EU Brazil Coordinated Call

Fondy : FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES FP7 - COOPERATION - 5 ENERGY

Oblasť zamerania : výskum, energetika, životné prostredie 

Oprávnení žadatelia : univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská 

Koncernované regióny : členské štáty EU, Brazília

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/energy/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.