Prihlásenie

Siete pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho turizmu

1.-30.6.2009

Názov : Networks for the competitiveness and sustainability of European tourism

Fondy : ENTERPRISE DG GRANTS PROGRAMME CIP - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME

Oblasti zamerania : inovácie, politika MSP, turizmus, obchod

Oprávnení žiadatelia : n. o., výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, agentúry, komory, administratíva, štáty, MSP, univerzity

Koncernované regióny : členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/grants-work-programme-2007/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.