Prihlásenie

Business-súvisiace infraštruktúry grantovej schémy

1.6.-1.9.2009

Názov výzvy : Business-Related Infrastructure Grant Scheme

Fondy : IPA - INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE

Oblasti zamerania : sociálne vzťahy, lokálny rozvoj, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia : MSP, n. o., korporácie, federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Koncernované regióny : členské štáty EU, Chorvátsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.