Prihlásenie

FP6 ERANET - Prvá OSH ERA zjednotená výzva na výskum v oblasti psychosociálnych rizík na pracovisku

1.-30.6.2009

Názov výzvy : FP6 ERANET - First OSH ERA joint call for research proposals on psychosocial risks at work 

Fondy : FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES 

Oblasti zamerania : zamestnanosť, sociálne vzťahy, výskum, zdravotníctvo

Oprávnení žiadatelia : univerzity, MSP, korporácie, federácie, únie, výskumné strediská, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny : členské štáty EU, kandidátske krajiny, Švajčiarsko, Izrael

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.