Prihlásenie

MEDIA 2007 - Projektový rozvoj i2i

3.6.-7.7.2009

Názov výzvy : MEDIA 2007 - Project development i2i

Fondy : MEDIA 2007 - DEVELOPMENT - I2I AUDIOVISUAL

Oblasť zamerania : kultúra - médiá

Oprávnení žiadatelia : MSP, korporácie

Koncernovano regióny : členské štáty EU, kandidátske krajiny, členské štáty EEA

Viac informácií: http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/detail/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.