Prihlásenie

Mierotvorba a vzdelávanie pre ohrozené a marginalizované skupiny

11.6.-13.7.2009

Názov výzvy : Peacebuilding and Education for vulnerable and marginalised groups in Nepal 

Fondy : NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT 

Oblasti zamerania výzvy : lokálny rozvoj, vzdelávanie - tréningy, ľudské práva, kooperácia a rozvoj

Súhrnne : táto výzva je zameraná na podporu neštátnych aktérov a lokálnych autorít v Nepále, aktívnch v oblasti mierovej výstavby (v zmysle inštitucionálnom) a vzdelávania

Oprávnení žiadatelia : n. o., federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny : členské štáty EU, Nepál

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/civil-society/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.