Prihlásenie

ICP - ICT vo verejnej administratíve

11.6.-23.9.2009

Názov výzvy : ICP - ICT in public administrations 

Fondy : CIP - 2 POLICY SUPPORT PROGRAMME (ICT PSP)

Oblasti zamerania : inovácie, nové technológie, telekomunikácie, Politika MSP 

Oprávnení žiadatelia : univerzity, MSP, korporácie, federácie, únie, výskumné strediská, asociácie

Koncernované regióny : členské štáty EU, kandidátske krajiny, krajiny EEA

Viac informácií: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.