Prihlásenie

Výzva pre nezávislých expertov - Program pre bezpečnejší internet (2009-2013)

11.6.-19.11.2009

Názov výzvy : Call for independent experts for the safer internet programme (2009-2013)

Fondy : SAFER INTERNET (E-SAFE)

Oblasti zamrania : justícia-bezpečnosť, služby, mládež, ľudské práva

Oprávnení žiadatelia : univerzity, MSP, korporácie, federácie, únie, školy, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Koncernované regióny : členské štáty EU, krajiny EEA, kandidátske krajiny

Viac informácií: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.