Prihlásenie

Fondy pre rádio, TV a internetovú produkciu

18.6.-1.9.2009

Názov výzvy : Funds for radio, TV and internet products

Fondy : GRANTS DG INFORMATION - EUROPEAN PARLIAMENT

Oblasť zamerania : kultúra - médiá, informácie, nové technológie, telekomunikácie, občianstvo

Oprávnení žiadatelia : MSP, korporácie

Koncernované regióny : členské štáty EU

Viac informácií: http://www.europarl.europa.eu/tenders/grants.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.