Prihlásenie

ICI - kooperácia vo vyššom vzdelávaní a školeniach medzi EU a Austráliou, Japonskom a Južnou Kóreou

18.6.-15.9.2009

Názov výzvy : ICI - Cooperation in higher education and training between the EU and Australia, Japan and the Republic of Korea

Fondy : INDUSTRIALISED COUNTRIES COOPERATION IN HIGHER EDUCATION PROGRAMME (ICI ECP)

Oblasti zamerania : vzdelávanie - tréningy, mládež, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia : agentúry, komory, školiace a tréningové strediská, výskumné centrá, federácie, únie, korporácie, MSP, štáty

Koncernované regióny : členské štáty EU, Austrália, Japonsko, Južná Kórea

Viac informácií: http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc74_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.