Prihlásenie

Spojená technologická iniciatíva - čisté nebo

18.6.-31.8.2009

Názov výzvy : Clean Sky Joint technology Initiative

Fondy : FP7 - ITC - CLEAN SKY

Oblasť zamerania : výskum, doprava, energetika, životné prostredie 

Oprávnení žiadatelia : univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Zahrnuté regióny : členské štáty EU, kandidátske krajiny, krajiny EEA, Švajčiarsko, Izrael

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=221#infopack

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.