Prihlásenie

CIP - štatistiky podporujúce rozvoj

2.7.-4.9.2009

Názov výzvy : CIP - Developing reliable statistics

Fondy : CIP - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME CIP - 1 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (EIP) - Entrepreneurship and innovation

Oblasť zamerania : informácie

Oprávnení žiadatelia : MSP, korporácie, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Koncernované regióny : členské štáty EU, krajiny EEA, kandidátske krajiny, Albánsko, Macedónia, Izrael, Čierna Hora

Viac informácií: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:139:0008:0009:EN:PDF

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.