Prihlásenie

EEA Grants - Fondy kultúrnej výmeny pre Poľsko

2.7.-28.8.2009

Názov výzvy : EEA Grants - Cultural Exchange Fund for Poland

Fondy : EUROPEAN ECONOMIC AREA GRANTS 

Oblasti zamerania : kultúra - médiá, mládež

Oprávnení žiadatelia : univerzity, MSP, Federácie, únie, školy, školiace a tréningové strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny : členské štáty EU, krajiny EEA

Viac informácií: http://www.eeagrants.org/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.